HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE
HCL nr. 23 din 28.01.2021 privind aprobarea amplasarii pe domeniul public al comunei a investitiei Extindere retea de apa si canalizare menajera cu statie de pompare
16/02/2021 | 483.16 KB | pdf
HCL nr. 22 din 28.01.2021 privind aprobarea modificarii statului de functii
16/02/2021 | 1.33 MB | pdf
HCL nr. 21 din 28.01.2021 privind aprobarea achizitionarii unui autovehicul nou sau second-hand
16/02/2021 | 425.91 KB | pdf
HCL nr. 20 din 28.01.2021 privind aprobarea declansarii procedurii de expropiere a suprafetei de 187 mp
16/02/2021 | 936.33 KB | pdf
HCL nr. 19 din 28.01.2021 privind acordarea avizului de principiu pentru concesionarea unor bunuri apartinand domeniului public si privat al comunei cu nr cad 54806, 50767, 915, 54803, 54804, 53005, 51286
16/02/2021 | 829.89 KB | pdf
HCL nr. 18 din 28.01.2021 privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 2599 mp aferent Scolii gimnaziale Tarian
16/02/2021 | 490.39 KB | pdf
HCL nr. 17 din 28.01.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 433 mp
16/02/2021 | 499.72 KB | pdf
HCL nr. 16 din 28.01.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 294 mp
16/02/2021 | 504.22 KB | pdf
HCL nr. 15 din 28.01.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 402 mp
16/02/2021 | 506.77 KB | pdf
HCL nr. 14 din 28.01.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 364 mp
16/02/2021 | 509.91 KB | pdf
HCL nr. 13 din 28.01.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 347 mp
16/02/2021 | 512.06 KB | pdf
HCL nr. 12 din 28.01.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 335 mp
16/02/2021 | 514.58 KB | pdf
HCL nr. 11 din 28.01.2021 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra imobilului cu nr cad 50298
16/02/2021 | 507.84 KB | pdf
HCL nr. 10 din 28.01.2021 privind trecerea in domeniul privat a imobilului inscris in CF 52500
16/02/2021 | 450.22 KB | pdf
HCL nr. 9 din 28.01.2021 privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului reprezentand drum public
16/02/2021 | 455.3 KB | pdf
HCL nr. 8 din 28.01.2021 privind aprobarea PUZ zona agro-industriala Tarian
16/02/2021 | 7.76 MB | pdf
HCL nr. 7 din 28.01.2021 privind nominalizarea de catre Consiliul local a doii consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei
16/02/2021 | 512.69 KB | pdf
HCL nr. 6 din 28.01.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului local Girisu de Cris din 28 ianuarie 2021
16/02/2021 | 891.23 KB | pdf
HCL nr. 5 din 28.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului local din 8 ianuarie 2021
16/02/2021 | 273.45 KB | pdf
HCL nr 4 din 08.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a studiului de fezabilitate pentru obiectivul Extindere retea apa si canalizare menajera cu statie de pompare
14/01/2021 | 13.55 MB | pdf
HCL nr 3 din 08.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local
14/01/2021 | 488.06 KB | pdf
HCL nr 2 din 08.01.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului local din data de 8 ianuarie 2021
14/01/2021 | 396.05 KB | pdf
HCL nr 1 din 08.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al Sedintei din data de 23 decembrie 2020
14/01/2021 | 281.69 KB | pdf
HCL nr 90 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Planului de amplasament in suprafata de 3395 mp
31/12/2020 | 473.17 KB | pdf
HCL nr 89 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Planului de amplasament in suprafata de 3837 mp
31/12/2020 | 447.64 KB | pdf
HCL nr 88 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imbilului in suprafata de 1634 mp
31/12/2020 | 444.36 KB | pdf
HCL nr 87 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 1386 mp
31/12/2020 | 466.7 KB | pdf
HCL nr 86 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea perioadei de inventariere a patrimoniului Comunei Girisu de Cris
31/12/2020 | 410.19 KB | pdf
HCL nr 85 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 4314 mp
31/12/2020 | 8.63 MB | pdf
HCL nr 84 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea incheierea cu Garda de mediu a unui protocol
31/12/2020 | 1.36 MB | pdf
HCL nr 83 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona
31/12/2020 | 2.33 MB | pdf
HCL nr 82 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
31/12/2020 | 5.07 MB | pdf
HCL nr 81 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala
31/12/2020 | 4.07 MB | pdf
HCL nr 80 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea actualizarii statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ZMO
31/12/2020 | 402.83 KB | pdf
HCL nr 79 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea modificarii statului de functii
31/12/2020 | 1.27 MB | pdf
HCL nr 78 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2020
31/12/2020 | 749.5 KB | pdf
HCL nr 77 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului local din data de 23 decedmbrie 2020
31/12/2020 | 728.28 KB | pdf
HCL nr 76 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 10 decembrie 2020
31/12/2020 | 278.38 KB | pdf
HCL nr 75 din 10.12.2020 privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata 26214 mp
30/12/2020 | 456.58 KB | pdf
HCL nr 74 din 10.12.2020 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a imobilului cu destinatie de cabinet medical situat in comuna Girisu de Cris
30/12/2020 | 877.75 KB | pdf
HCL nr 73 din 10.12.2020 privind inregistrarea Primariei in SNEP
30/12/2020 | 440.05 KB | pdf
HCL nr 72 din 10.12.2020 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect respectiv aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente
30/12/2020 | 1.48 MB | pdf
HCL nr 71 din 10.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Achizitia de echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Girisu de Cris
30/12/2020 | 1.98 MB | pdf
HCL nr 70 din 10.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Girisu de Cris in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Tarian
30/12/2020 | 407.88 KB | pdf
HCL nr 69 din 10.12.2020 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii
30/12/2020 | 1.68 MB | pdf
HCL nr 68 din 10.12.2020 privind aprobarea desfiintarii Serviciului de salubrizare al comunei Girisu de Cris
30/12/2020 | 383.66 KB | pdf
HCL nr 67 din 10.12.2020 privind aprobarea majorarii impozitului pe cladirile terenurile neingrijite si a Regulamentului privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului
30/12/2020 | 9.3 MB | pdf
HCL nr 66 din 10.12.2020 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile in comuna Giriusu de Cris
30/12/2020 | 18.09 MB | pdf
HCL nr 65 din 10.12.2020 privind declararea de interes public local a lucrarii Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in UAT Girisu de Cris
30/12/2020 | 490.3 KB | pdf
HCL nr 64 din 10.12.2020 privind acceptarea ofertei de donatie imobiliara cad 52170
30/12/2020 | 449.05 KB | pdf
HCL nr 63 din 10.12.2020 privind aprobarea extinderii retelei de distributie a gazelor naturale in comuna Girisu de Cris
30/12/2020 | 391.34 KB | pdf
HCL nr 62 din 10.12.2020 privind aprobarea obiectivului de investitii Alimentare cu gaza naturale in comuna Girisu de Cris
30/12/2020 | 763.2 KB | pdf
HCL nr 61 din 10.12.2020 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Girisu de Cris
30/12/2020 | 995.22 KB | pdf
HCL nr 60 din 10.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Girisu de Cris
30/12/2020 | 532.44 KB | pdf
HCL nr 59 din 10.12.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului local Girisu de Cris
30/12/2020 | 793.22 KB | pdf
HCL nr 58 din 10.12.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului local Girisu de Cris
30/12/2020 | 279.33 KB | pdf
Sedinta din 30.06.2020 hotararile nr 42-51
10/07/2020 | 5.34 MB | pdf
Sedinta din 21.05.2020 hotararile nr 28-41
05/06/2020 | 29.56 MB | pdf
Sedinta din 24.03.2020 hotararile nr. 21-27
19/05/2020 | 4.82 MB | pdf
Sedinta din 20.02.2020 hotararile nr. 7-20
05/03/2020 | 17.7 MB | pdf
Sedinta din 27.01.2020 hotararile nr. 4-6
29/01/2020 | 956.73 KB | pdf
Sedinta din 09.01.2020 hotararile nr. 1-3
14/01/2020 | 1.04 MB | pdf