HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE
HCL nr 4 din 08.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a studiului de fezabilitate pentru obiectivul Extindere retea apa si canalizare menajera cu statie de pompare
14/01/2021 | 13.55 MB | pdf
HCL nr 3 din 08.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local
14/01/2021 | 488.06 KB | pdf
HCL nr 2 din 08.01.2021 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului local din data de 8 ianuarie 2021
14/01/2021 | 396.05 KB | pdf
HCL nr 1 din 08.01.2021 privind aprobarea procesului verbal al Sedintei din data de 23 decembrie 2020
14/01/2021 | 281.69 KB | pdf
HCL nr 90 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Planului de amplasament in suprafata de 3395 mp
31/12/2020 | 473.17 KB | pdf
HCL nr 89 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Planului de amplasament in suprafata de 3837 mp
31/12/2020 | 447.64 KB | pdf
HCL nr 88 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imbilului in suprafata de 1634 mp
31/12/2020 | 444.36 KB | pdf
HCL nr 87 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 1386 mp
31/12/2020 | 466.7 KB | pdf
HCL nr 86 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea perioadei de inventariere a patrimoniului Comunei Girisu de Cris
31/12/2020 | 410.19 KB | pdf
HCL nr 85 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 4314 mp
31/12/2020 | 8.63 MB | pdf
HCL nr 84 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea incheierea cu Garda de mediu a unui protocol
31/12/2020 | 1.36 MB | pdf
HCL nr 83 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona
31/12/2020 | 2.33 MB | pdf
HCL nr 82 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
31/12/2020 | 5.07 MB | pdf
HCL nr 81 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala
31/12/2020 | 4.07 MB | pdf
HCL nr 80 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea actualizarii statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ZMO
31/12/2020 | 402.83 KB | pdf
HCL nr 79 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea modificarii statului de functii
31/12/2020 | 1.27 MB | pdf
HCL nr 78 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2020
31/12/2020 | 749.5 KB | pdf
HCL nr 77 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului local din data de 23 decedmbrie 2020
31/12/2020 | 728.28 KB | pdf
HCL nr 76 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 10 decembrie 2020
31/12/2020 | 278.38 KB | pdf
HCL nr 75 din 10.12.2020 privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata 26214 mp
30/12/2020 | 456.58 KB | pdf
HCL nr 74 din 10.12.2020 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a imobilului cu destinatie de cabinet medical situat in comuna Girisu de Cris
30/12/2020 | 877.75 KB | pdf
HCL nr 73 din 10.12.2020 privind inregistrarea Primariei in SNEP
30/12/2020 | 440.05 KB | pdf
HCL nr 72 din 10.12.2020 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect respectiv aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente
30/12/2020 | 1.48 MB | pdf
HCL nr 71 din 10.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Achizitia de echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Girisu de Cris
30/12/2020 | 1.98 MB | pdf
HCL nr 70 din 10.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Girisu de Cris in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Tarian
30/12/2020 | 407.88 KB | pdf
HCL nr 69 din 10.12.2020 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii
30/12/2020 | 1.68 MB | pdf
HCL nr 68 din 10.12.2020 privind aprobarea desfiintarii Serviciului de salubrizare al comunei Girisu de Cris
30/12/2020 | 383.66 KB | pdf
HCL nr 67 din 10.12.2020 privind aprobarea majorarii impozitului pe cladirile terenurile neingrijite si a Regulamentului privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului
30/12/2020 | 9.3 MB | pdf
HCL nr 66 din 10.12.2020 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile in comuna Giriusu de Cris
30/12/2020 | 18.09 MB | pdf
HCL nr 65 din 10.12.2020 privind declararea de interes public local a lucrarii Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in UAT Girisu de Cris
30/12/2020 | 490.3 KB | pdf
HCL nr 64 din 10.12.2020 privind acceptarea ofertei de donatie imobiliara cad 52170
30/12/2020 | 449.05 KB | pdf
HCL nr 63 din 10.12.2020 privind aprobarea extinderii retelei de distributie a gazelor naturale in comuna Girisu de Cris
30/12/2020 | 391.34 KB | pdf
HCL nr 62 din 10.12.2020 privind aprobarea obiectivului de investitii Alimentare cu gaza naturale in comuna Girisu de Cris
30/12/2020 | 763.2 KB | pdf
HCL nr 61 din 10.12.2020 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Girisu de Cris
30/12/2020 | 995.22 KB | pdf
HCL nr 60 din 10.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Girisu de Cris
30/12/2020 | 532.44 KB | pdf
HCL nr 59 din 10.12.2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului local Girisu de Cris
30/12/2020 | 793.22 KB | pdf
HCL nr 58 din 10.12.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului local Girisu de Cris
30/12/2020 | 279.33 KB | pdf
Sedinta din 30.06.2020 hotararile nr 42-51
10/07/2020 | 5.34 MB | pdf
Sedinta din 21.05.2020 hotararile nr 28-41
05/06/2020 | 29.56 MB | pdf
Sedinta din 24.03.2020 hotararile nr. 21-27
19/05/2020 | 4.82 MB | pdf
Sedinta din 20.02.2020 hotararile nr. 7-20
05/03/2020 | 17.7 MB | pdf
Sedinta din 27.01.2020 hotararile nr. 4-6
29/01/2020 | 956.73 KB | pdf
Sedinta din 09.01.2020 hotararile nr. 1-3
14/01/2020 | 1.04 MB | pdf